legowisko dla psa

Przetwarzanie danych osobowych

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przekazanie aktualnych danych umożliwi Państwu dostęp do m.in. procesu realizacji złożonego przez Was zamówienia aktualności, ofert promocyjnych, konkursów a także możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez York Group Gertruda Czechowicz

 1. Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu, przez York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów w celu dodania moich danych do bazy marketingowej. Zostałem poinformowany o możliwości odwołania udzielonej zgody. Zostałem również poinformowany, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 2. Zgoda na informacje handlowe elektroniczne

Chciałbym/chciałabym być informowany/a przez York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów poprzez adres e-mail, telefon, Facebook, SMS i wiadomości typu Push o:

  • produktach, narzędziach i akcjach promocyjnych oraz usługach York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów,
  • możliwych udziałach w projektach badania rynku prowadzonych na York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów,
  • procesie realizacji złożonego zamówienia realizowanego przez York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów.
  • konkursach organizowanych przez York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów.

Zgodę tę mogę w każdej chwili odwołać wysyłając e-mail na adres: kontakt@york-shop.pl

 

3.Zgoda na reklamę telefoniczną

Chciałbym/chciałabym być informowany/a telefonicznie przez York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów o:

  • produktach, narzędziach i akcjach promocyjnych oraz usługach York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów,
  • możliwych udziałach w projektach badania rynku prowadzonych na zlecenie York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów w odniesieniu do produktów, narzędzi i akcji promocyjnych oraz usług York Group Gertruda Czechowicz,
  • konkursach organizowanych przez York Group Gertruda Czechowicz.

Zgodę tę mogę w każdej chwili odwołać wysyłając e-mail na adres: kontakt@york-shop.pl

 

4.Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Zgadzam się na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w formie fotografii/nagrania wideo przez York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów. Zezwolenie niniejsze obejmuje wykorzystanie mojego wizerunku w następujących celach: utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo; publicznego wykonania, publicznego odtwarzania; wystawiania, wyświetlania; publikacji w intranecie; publikacji na stronie www; publikacji w ofertach przekazywanych klientom York Group Gertruda Czechowicz. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw. Zezwolenie, o którym mowa powyżej jest nieodpłatne.

Zgodę tę mogę w każdej chwili odwołać wysyłając e-mail na adres: kontakt@york-shop.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów.

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w York Group Gertruda Czechowicz jest osoba pełniąca funkcję Data Security Oficera. Korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 6 i 7 niniejszych zapisów należy kierować w formie pisemnej na adres: York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1, 35-605 Rzeszów, e-mail: kontakt@york-shop.pl

3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) komunikacji marketingowej zgodnie z udzielonymi zgodami,

b) wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe są przekazywane przez York Group Gertruda Czechowicz innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania usługi/umowy/przeprowadzenia akcji reklamowej lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda.

5. W celu realizacji usługi/umowy/akcji reklamowej Państwa dane są udostępniane: York Group Gertruda Czechowicz z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zimowit 5/1.

6. Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do momentu wycofania lub ponownej weryfikacji udzielonych w formularzu zgód. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodów określonych prawem podatkowym, handlowym, terminów przechowywania).

7. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do:

a) informacji: mają Państwo prawo do otrzymania od York Group Gertruda Czechowicz informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.

b) skorygowania i usunięcia danych: mogą Państwo zażądać od York Group Gertruda Czechowicz skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe– uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).

c) ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać od York Group Gertruda Czechowicz – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych.

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez York Group Gertruda Czechowicz danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

e) sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Państwa danych w ramach już trwającej kampanii.

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

g) odwołania zgody: jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, mogą je Państwo w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.

h) przenoszenia danych: mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

8. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach konkursu/promocji/programu wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku jeśli stwierdzą Państwo, iż podmiot odpowiedzialny przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

10. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny.

11. Podmiot przetwarzający podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez York Group Gertruda Czechowicz Państwa danych.

Majtki dla psa na cieczkę fioletowo-czarna krata
Wygodne i praktyczne majtki dla Twojego psa doskonale zadbają o jego komfort, ale także higienę i odpowiednie samopoc
Cena od: 26.00 zł
Pled żółto-czarny z łapką
Klasyczny pled w ekskluzywnym wydaniu to nasza propozycja dla psów na nieco chłodniejsze dni. Kupując ten niezwykle e
Cena od: 69.00 zł
Szelki dla psa czerwone dżety
Wiosenno-letni sezon to doskonały czas, by oddać się modowemu szaleństwu. W tym okresie wnętrze naszej szafy znaczn
Promocja: 65.00 zł
Kombinezon granatowo-czerwony
Granatowy kombinezon wykonany został z najlepszych materiałów, tak by chronić Twojego psa przed zimnem i mroźnym po
Wyprzedaż: 43.00 zł